VOORWOORD

De “Ludo Benninger Foundation” heeft als doelstelling om zoveel mogelijk bomen te planten in deze wereld. Bomen zijn fundamenteel voor het leven hier op Aarde. Bomen zetten koolzuurgas om in zuurstof. De afgelopen jaren zijn er veel, heel veel bossen afgebrand en zijn er teveel bomen omgekapt. Er zullen dus ook veel, heel veel bomen geplant moeten worden om de opwarming van moeder Aarde tegen te gaan…

Mijn hele leven lang ben ik al bezig om te proberen om aan de problemen die wij mensen veroorzaken en die ervoor zorgen dat we de Aarde langzaam maar zeker aan het vernietigen een halt toe te roepen. Als jochie van zo’n 12 jaar oud, had ik al in de gaten dat het niet goed ging met Moeder Aarde…

vanaf het moment dat de industrialisatie begon, (zo rond 1500 Na Chr.) zijn wij mensen niet meer “MET” de Aarde gaan leven, maar “VAN” de Aarde. 500 jaar lijkt lang geleden maar in tijd gezien is dat helemaal niets. “Het leven van een mens is als een seconde uit de eeuwigheid” wordt er wel eens gezegd. Het geeft aan dat wij hier maar heel even op deze Aarde aanwezig zijn, als je jezelf bedenkt hoe oud onze Aarde wel niet is, is de gemiddelde leeftijd die een mens of dier oud wordt slechts een seconde van de eeuwigheid…

Mijn naam is Ludo Benninger. Ik maak muziek, muziekteksten en gedichten. Veertig jaar geleden (ik was toen zo rond de twintig jaar) schreef ik 12 gedichten met allemaal dezelfde titel “De Aarde Huilt” 12 gedichten. Voor elke maand één gedicht. Alles wat ik toen in die gedichten beschreef, gebeurt nu om ons heen. Aardbevingen, stormen/orkanen, stijgen van de zeespiegel, smelten van de poolkappen, opwarming van de Aarde, uitsterven van beesten, flora en fauna. Maar ja, wie wilde er nou luisteren naar een jochie van net twintig. Dat doemdenkertje die het allemaal een beetje te zwart zag. En ach, het viel toch wel mee? Waren we toen maar begonnen met het herstel van Moeder Aarde. Dan had de wereld er nu echt veel beter uitgezien…